Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna Villkor och Cookie Policy hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss.

Denna Sekretesspolicy gäller för webbplatserna pluspren.se, offside.org, magasinetfilter.se och skrivarkurser.nu (tillsammans ”Webbplatserna”). Genom att använda eller besöka Webbplatserna samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Webbplatserna tillhandahålls av Offside Press AB och dess helägda dotterbolag Magasinet Filter AB och Fotbollsmagasinet Offside AB. Vi är verksamma under och bundna av dataskyddsförordningen GDPR och lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsajt utan att uppge någon personlig information utöver IP-adress. Vi noterar data som IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. IP-adress räknas med den nya GDPR-lagen som en personlig uppgift. Denna information används dock endast för att förbättra vårt utbud. Personlig data utöver IP-adress lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering, anmälan till event, beställning av bok eller vid prenumeration av nyhetsbrev. När du registrerar dig för event, nyhetsbrev eller vid eventuell beställning/köp av vara produkter samtycker du till att vi lagrar och använder uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund eller givare och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda de personuppgifter du valt att dela med oss för att kontakta dig via mejl med (kurs- eller) nyhetsbrev, SMS, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din email adress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen. I det fall du anmält dig till något av våra event eller beställt böcker använder vi informationen för att tipsa dig om liknande nya event eller andra relaterade aktiviteter eller produkter. I det fall du sagt upp din tidningsprenumeration använder vi dina kontaktuppgifter för att informera om nya erbjudanden och kampanjer under en period om maximalt två år..

Exempel på information vi kan komma att samla in: 

Med ”personlig information” menar vi i denna Sekretesspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Du kan välja att på förfrågan inte uppge någon personlig information men oftast är den personliga information som vi efterfrågar nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. 

Användningen av informationen

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom Offside Press-gruppen eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Minderåriga

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ansluta dig till Tjänsten.

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom branschens standardteknologi. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av våra Webbplatser, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till våra Webbplatser sker på din egen risk.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till annat företag inom Offside Press-gruppen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi, eller ett sådant företag, kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster, behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar. 

Koppling av ditt konto till ditt konto på sociala medier

Du kan koppla ditt konto på sociala medier, till exempel. Facebook, till våra tjänster. Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier till våra tjänster kommer vi att samla viss information om detta konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan.

Tillgång till andra webbplatser

Vid vissa tillfällen kan Webbplatserna innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra samarbetspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att vi inte påtar oss något ansvar för deras policys.

Rättelse och tillgång

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till policyn.

Alla förändringar ska börja gälla omedelbart utom för redan existerade abonnenter, för vilka ändringar ska börja gälla 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy sänds till support@offsidepress.se

Besök vår Cookiepolicy för information om hur vi använder cookies.